Můj život

Tak pro začátek...

Kdo je můj život. Pro někoho je životem hudba, pro někoho sport, pro někoho, holky, pro někoho jídlo... Můj život vězí v Ježíši. "Ach joooooooooooooooooo, zase další pánbíčkář", možná řekneš. Mému deníčku to nevadí. Býval jsem i "normální". Ale od té doby, co jsem našel Ježíše, zbláznil jsem...
Celý článek

S.O.S. - Save Our Souls - S.M.S. - Save My Soul

Žalm 121 1Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci? 2Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! 3On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. 4Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael! 5Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé...
Celý článek

Uctívání

Deuteronomium 11,16 "Dejte si pozor, aby vaše srdce nebylo podvedené, a vy jste se odvrátili a sloužili jiným bohům a klaněli se jim." Bůh nám tu přikazuje, abychom si dávali pozor na to, abychom nebyli od něj odvedeni k uctívání jiných bohů, třeba i věcí. Co dělat s tímto přikázáním? Je to...
Celý článek

Ovoce

Strom, který je zasazen, má své určení, má záměr a cíl. Není v zemi pouze na okrasu. Bůh na počátku stvořil všechno rostlinstvo a stromy takto:  „Potom řekl Bůh: Zploď země trávu, a bylinu vydávající símě, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho...
Celý článek

Kvalita a kvantita

Co má pro Boha větší cenu? Mít v církvi co nejvíce lidí za každou cenu nebo lidi, kteří za ním jdou opravdově? Jaká práce má větší cenu. Více práce nebo méně ale kvalitní? Tak na tyto otázky a ještě víc bych se pokusil tady zodpovědět. Za prvé. Nejprve bych citoval dva verše z 2. knihy ...
Celý článek

Láska, jak ji neznáte

Pro všechny, kteří hledají lásku a tu pravou ještě nenašli. Prošli jste množstvím vztahů a zklamání? Byli jste zrazeni a podvedeni někým blízkým? Možná právě teď se cítíte, že vás nikdo nemá rád. Cítíte se být sami se svými pocity a úzkostmi a není nikdo, kdo by vás potěšil a tu prázdnou...
Celý článek

Princ a Večernice

Realita zobrazena v pohádkách. Před časem jsem byl u rodičů a díval jsem se u nich na pohádku Princ a Večernice. Všimnul jsem si, jak byly tyto staré pohádky ovlivněné křesťanstvím, jaká paralela je v příběhu vůči skutečnosti. V příběhu se objevili nadpřirozené postavy, které...
Celý článek

Služba

Kde je naše místo v Kristově těle? Kde a jak sloužit?   Co teď psát? Napadá mě téma, o kterém sám hodně přemýšlím, téma osobní služby a služebnosti. A myslím, že nejsem jediný, kdo nad tím přemýšlí, dokonce věřím, že by nad tím měl přemýšlet každý, kdo dal svůj život do rukou...
Celý článek

Krátký rozhovor dvou nenarozených miminek

V břiše těhotné ženy byla dvě embrya. Jedno z nich bylo malý věřící, druhé malý skeptik...  Malý skeptik se táže: "Věříš vlastně v život po porodu?"  Malý věřící: "Ano, samozřejmě, je přece zcela zjevné, že život po porodu existuje. Náš život tady je jenom proto, abychom rostla a...
Celý článek