Uctívání

Deuteronomium 11,16

"Dejte si pozor, aby vaše srdce nebylo podvedené, a vy jste se odvrátili a sloužili jiným bohům a klaněli se jim."

Bůh nám tu přikazuje, abychom si dávali pozor na to, abychom nebyli od něj odvedeni k uctívání jiných bohů, třeba i věcí.

Co dělat s tímto přikázáním? Je to varování. Před tím není nikdo z nás imunní. Sedmnáctý verš říká, že to povede k tomu, že Bůh nám zavře nebe a jeho požehnaní. Samozřejmě, že pokud by někdo z nás měl tendenci příliš se zaměřovat a důvěřovat věcem a lidem z tohoto světa a "sloužit jim", ne, že by nás hned Bůh odsoudil a přišli bychom o spasení, protože žijeme v milosti, tedy my, kteří jsme své životy dali do rukou Ježíši. Nepřicházíme hned o spasení, ale jelikož to je v opozici vůči Božímu přikázání, jeho požehnání z toho neplyne.

Bůh od nás požaduje celé srdce, je žárlivý, ne tak jak to ukazují různé filmy a jak se kolikrát lidi chovají, nekontroluje a nesleduje svou milovanou bytost nějak majetnicky, i když mu patří celý vesmír, je to hněv vůči čemukoli, co by ho okrádalo o naši pozornost, o naše zaujetí o něj. On nás miluje a touží po naši blízkosti jako ženich po své nevěstě. Nesnese nic, co by nás od něj odvádělo.

Zkusme se sami sebe zeptat a prozkoumat svá srdce, zda v něm není něco, co by zcela nepatřilo Kristu? Člověk, který miluje Pána celým svým srdcem, i ten může uklouznout, ale pokud něco takového ve svém srdci nalezne, snaží se to odřezat a zbavit se toho.

Ve světě kolem nás je spousta věcí, které by nás snadno od Pána odváděli. Spousta zábav, v televizi, s přáteli, nebo večírky... Nevidím nic špatného na tom, když se člověk podívá na televizi, nebo se baví ať už s rodinou, s přáteli, je však důležité být stále na pozoru, aby to v našich životech nesklouzlo někam, kde to být nemá. Vše má své místo.

Takže chraňme svá srdce s horlivou vášní pro Ježíše!