O čem je Bible?

Příběh Bible

Stručný souhrn toho, o čem je Bible. Pokusil bych se zde shrnout celou Bibli do příběhu, rozděleného do kapitol.   1) Začátek (úvod)   Bible mluví o Stvořiteli Bohu, jediném Bohu, který stvořil svět, zvířata, rostlinstvo a nakonec člověka. Bůh se začal starat o člověka jako rodiče,...
Celý článek

Boží vševědoucnost ve vztahu k Sodomě a Gomoře

Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s nimi konec; a pokud ne, poznám to." (Nová Bible Kralická, 1.kniha Mojžíšova 18,20-21) Z tohoto textu jakoby se mohlo zdát, že...
Celý článek