Příběh Bible

Stručný souhrn toho, o čem je Bible.

Pokusil bych se zde shrnout celou Bibli do příběhu, rozděleného do kapitol.

 

1) Začátek (úvod)

 

Bible mluví o Stvořiteli Bohu, jediném Bohu, který stvořil svět, zvířata, rostlinstvo a nakonec člověka. Bůh se začal starat o člověka jako rodiče, kteří zplodí dítě a starají se o něj a vychovávají. Bůh kromě toho stvořil ještě anděly - stvoření služebníky, posly, bojovníky... Jedno z těchto stvoření, který byl z andělů ten nejvýznamnější, Satan, viděl Boží slávu a chtěl být jako Stvořitel. Začal o sobě smýšlet pyšně a sebestředně a chtěl sám vládnout jako Bůh.

 

2) Výchova

 

Bůh dal člověku pravidla, varoval ho před nebezpečím. Satan podvedl člověka, ale Bůh dal člověku zodpovědnost za jeho jednání i s následky neposlušnosti - vyvržení z ráje. Ta neposlušnost vedla k porušení vztahu mezi Bohem a člověkem. Bůh ale člověka miluje, odpouští, a dál se o člověka stará. (pro doplnění: Bůh se stará o každého člověka, ať už věří nebo ne. Jak řekl apoštol Pavel, "Bůh dává svůj déšť na spravedlivé i nespravedlivé." Déšť je požehnáním, protože zavlažuje půdu, ze které rostou plodiny, které využíváme, ať už k obživě nebo jiným účelům. Přesto jsou požehnání, která mohou mít pouze ti, kteří věří.) Bůh má vztah lásky k člověku a chce, aby stejný vztah měl člověk k Bohu. Zobrazuje se Boží velikost, láska ale i potrestání za neposlušnost, ne diktátorské ale výchovné.

 

3) Hledání

 

Bůh se snaží ukázat člověku sám sebe. Dává mu způsoby jak se k Bohu dostat - obecenství, dary, oběti. Chce viděltlidské nadšení a lásku k Bohu. Dává mu naději a cesty k obnovení vztahu; když někomu něco provedu, musím za tou osobou jít a snažít se ten vztah obnovit, pokud mi na tom záleží.

 

4) Boží řešení

 

Bůh vidí člověka, jak zápasí a padá a chce mu pomoci. Skrze své služebníky proroky předem člověka informuje o příchodu někoho, kdo jim dá konečný a jediný možný způsob a cestu, jak mít vztah navždy obnovený. Pošle svého Syna Ježíše, stejného, jako je Otec, aby zaplatil cenu za následky a důsledky lidského selhání vůči Bohu. Je vidět Boží soucítění v tom, že jeho Syn se stane člověkem, Boží přiblížení se k člověku, Boží hledání člověka, pomoc. Dává příklad k následování. Povzbuzuje v následování správných způsobů a informuje o konečném zúčtování se zlem, smrtí, které člověka trýzní a trápí.

 

5) Konec

 

Bůh vítězí nad zlem skrze Ježíše Krista a bere ty, kteří vztah obnovili, k sobě zpět do svého domu.

Diskusní téma: Příběh Bible... Dává Vám smysl?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek