S.O.S. - Save Our Souls - S.M.S. - Save My Soul

Žalm 121

1Poutní píseň. K horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci? 2Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! 3On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. 4Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael! 5Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin po tvé pravice dá ti stín. 6Neublíží ti slunce během dne ani měsíc za nocí. 7Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. 8 Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!

 

 Nádherné zaslíbení, nemyslíte? Příslib, že Pán s námi bude i v trápení a že nám pomůže. Pomoc má je od Hospodina, který učinil nebe i zemi. Nevím, co bychom ještě chtěli slyšet víc než, že nás drží a ochraňuje ten, kdo stvořil nebe i zemi, ten, kdo to všechno zformoval. To je síla. Jak se mů žeme ještě něčeho vůbec obávat, když je za námi taková moc? V listu Římanům se píše "Když je Bůh s námi, kdo proti nám?".

Možná toto čte někdo, kdo v Boha nevěří. Tedy myslíš si, že si na všechno vystačíš sám? Máš takové schopnosti, že všechno zvládneš? To si mysleli i lidé na Titaniku předtím, než se potopil. Mysleli si, že tak obrovská loď, kterou vyrobili, ten "zázrak" na tehdejší dobu se potopit prostě nemůže. Ten obr zvládne všechno. Bum a bylo po lodičce. Nechci to tu nějak zesměšňovat. Je mi těch lidí líto. Jenom chci poukázat na to, jak hloupé je myslet si, že všechno zvládnu sám, že mi moje výtvory pomůžou vždy a všude, že nikoho jiného nepotřebuju. Ta nejdůležitější věc, pro kterou si člověk potřebuje "dojít" k Bohu, je spasení. To si vlastními silami nikdo nezíská, záchrana je pomoc v čas nouze, tedy když člověk pozná, že na to prostě nestačí a že tu potřebu skutečně má a o tom pochyb nemůže ani být, že tu potřebu má. Jak si člověk může vůbec myslet, že ho Pán do nebe prostě vzít musí? To nikde není psané. Nebe je jeho dům a tam si On může vzít jen toho, koho On chce, ne jen proto že my si to myslíme. Pokud chceme, aby nás do nebe přijal, musíme splnit Jeho požadavky.

Jediný požadavek, který Bůh má, je odevzdat své životy Jemu. Dejme tomu, že bych se chtěl dostat do Ameriky, ať si objednám letenku a poletím letadlem a nebo se dopravím k pobřeží Atlantiku a nechám se tam převézt lodí, vždy musím nastoupit do prostředku přepravy a věřit řidiči, že mě tam doveze v pořádku, že zná směr a ví, co dělá. Stejné to je se spasením. Pokud chci být zachráněn, potřebuju nastoupit do "Ježíšovy archy" a věřit Mu, že spolu s Ním se tam dostanu. Písmo nám říká, že ve chvíli, kdy "nastoupím", už jsem zachráněn, pokud nejsem takový hlupák, že nebudu chtít vystoupit v pýše, že to zvládnu bez Ježíše, že umím dobře plavat, plavat v pomyslném oceánu, kterým je tento svět. Bez Ježíše to nejde.

Je třeba poznat, že potřebuji pomoc a potom zavolat S.M.S. - Save My Soul - Jesus - zachraň mou duši, Ježíši.