Soužení - známky Boží pozornosti

Trávníky, které chceme zachovat v nejlepším stavu, jsou velmi často sečeny; tráva velmi zřídka zakusí přestávku od kosy. Venku na loukách už tráva není tak opakovaně sečena, děje se tak jen jednou nebo dvakrát do roka. Stejně tak čím blíže jsme my Bohu a čím více pozornosti on dává nám, tím častější budou naše protivenství. Být Bohu velmi drahý nese s sebou nemalé stupně ukázňování.