Soužení - živí ušlechtilou zbožnost

borovice pokroucená„Borovice, umístěna téměř vždy mezi krajinami neuspořádanými a pustými, do nich vnáší všechny možné prvky řádu a přesnosti. Stromy v nížinách se mohou naklánět na tu nebo tu stranu, ačkoli je ohýbá pouhý luční vánek nebo stráň petrklíčů, ze kterých se jejich kmeny naklánějí dolů. Ale i když tu vadu způsobí bouře nebo lavina a borovice nalezne pouze římsu vertikálního srázu, k níž se přimknout, přesto bude růst rovně. Vrhněte prut z posledního výhonku dolů po kmeni, a bude ukazovat ke středu země, dokud strom žije.“ Ti nejupřímnější křesťané jsou obvykle zbudováni uprostřed těch nejkrutějších zkoušek. Božský život v nich vítězí nad každou těžkostí, aby předložil lidi, nade vše ostatní, pravé a přesné. Jaká šlechetná podívaná je člověk, jehož nic nemůže zbortit, pevný, rozhodnutý služebník Boží, vzdorující hurikánům pokušení!