Soužení - průvodce v Hodině

Za starých dob, krabička na uchu daná otroku od jeho pána, znamenala svobodu, pramálo by se osvobozený staral o to, jak těžká to byla rána. Úderem meče byl válečník svým monarchou pasován na rytíře, malá věc by byla pro toho nového rytíře, jestli královská ruka byla těžká. Když Pán zamýšlí pozvednout své služebníky na výší úroveň duchovního života, často jim posílá několikerou zkoušku; své Jákoby činí vítěznými knížaty, ale prokazuje čest po noci zápasu a doprovází ji zakrnělou šlachou. Ať se tak děje, kdo by si mezi námi přál být zbaven zkoušek, jestliže jsou nutnými průvodci duchovního povýšení?