Soužení - probouzní vděčnost

 

Soužení, pokud jsou uspokojená, nás činní vděčnými za milosrdenství, se kterými jsme předtím špatně jednali. Půl hodiny jsme druhého dne seděli ve chlévě, celkem vděční za přístřeší před deštěm, přestože bychom do takového přístřešku nikdy nevstoupili. Nespokojené osoby potřebují dávku chlebu protivenství a vody soužení, aby je to vyléčilo z bídného zvyku reptání. Dokonce věci, které se nám dříve hnusili, se budeme učit za těžkých okolností oceňovat. Nejsme zrovna milovníci ještěrek, a přesto v Pont St. Martin, ve Val D'Aosta, kde nás moskyti, mouchy a hmyz všeho druhu přivádí téměř až k šílenství, oceňujeme tyto malé zelené společníky a pociťujeme k nim dokonce i náklonnost, když vystřelí svůj jazyk a požírají naše obávané nepřátele. Sladké jsou užitky protivenství, a toto obzvlášť - že přivádí k větší vážnosti milosrdenství, kterých bychom si dříve moc nevážili.