Soužení - nalézá zalíbení v zaslíbeních

Nikdy si nebudeme cenit drahých slov zaslíbení, dokud se neocitneme v situacích, ve kterých se projeví jejich patřičnost a sladkost. Všichni z nás si vážíme těchto zlatých slov, "Když půjdeš ohněm, nebudeš spálen, aniž tě plamen popálí," ale málokteří, jestli někdo z nás, jsme je četli s potěšením mučedníka Bilneyho, pro něhož byla tato pasáž pevností, zatímco byl ve vězení a očekával na popravu na pranýři. Jeho Bible, jež je uchována v knihovně fakulty Corpus Christi, v Cambridge, má tuto pasáž na okraji označenou perem. Možná, kdyby všechna byla známá, každé zaslíbení v Bibli by neslo poselství některému ze svatých, a tak by celý svazek mohl být poznačen na okraji mementy křesťanské zkušenosti a to do posledního písmene.