Přístup

V mém domě je hodně zámků a všechny s různými klíči, ale mám jeden univerzální klíč, který otevírá všechny. Stejně tak Pán má spoustu pokladnic a tajemství, všechny zavřené pro tělesně smýšlející, se zámky, které oni nemohou otevřít; ale ten, který kráčí v obecenství s Ježíšem vlastní univerzální klíč, který mu dává přístup ke všem požehnáním smlouvy; ano, až k srdci Božímu. Skrze Toho Milovaného máme přístup k Bohu, do nebe, ke každému Pánovu tajemství.