Jistota - její výtečnost

VĚŘTE mi, život v milosti není žádnou mrtvou úrovní, ani žádnou bažinatou oblastí, rozlehlou plošinou. Jsou tam hory a jsou tam i údolí. Řada křesťanů žije v nížinách jako chudí Švýcaři z Valais, žijící mezi vysokými vrcholky hor uprostřed miasmy, kde se vzduch hromadí a horečka má své doupě a lidská nálada je čím dál více apatičtější a mdlejší. Takoví osadníci nížin plných nevíry vždy pochybují, mají potíže se svým zájmem o Krista a zmítáni sem a tam; ale jsou i jiní věřící, kteří z Boží milosti vyšplhali na horu plnou jistoty a blízkého obecenství, jejich místo je u orla v jeho rozhledu, hodně vysoko, jsou jako silný horolezec, který pošlapal panenský sníh, který dýchal čerstvý, svěží vzduch alpských krajů a tedy jeho svalstva jsou zpevněná a jeho údy bujné; to jsou ti, kteří dělají velké činy, mocní muži, muži věhlasu.