Činnost - pomoc k odvaze

Odvaha uchovává sama sebe skrze horlivou činnost, tak jak někteří ptáci odpočívají za letu. V čilosti je energie, která často dá člověku statečnost, kterou by jinak neměl. Můžeme si představit odvážný regiment u Balaclavy jedoucí do údolí smrti s pádícím tryskem, ale stěží si představíme jejich pochod, když se budou šourat ke svým zbraním a přemýšlet o smrtelných nástrahám dobrodružství. Poslušnost, jakou Pán prokazoval, "okamžitá", je velmi významným prvkem. Když Pán dává svým služebníkům milost, aby následovali svá přesvědčení, jakmile je pocítí, potom jednají odvážně. První myšlenky jsou ve službě Bohu ty nejlepší, jsou jako Gedeonovi muži, kteří chlemtali. Druhé myšlenky jsou už bázlivější a ochablejší, podněcují nás, abychom si zaopatřovali tělo, jsou jako ti muži, které Gedeon vyřadil, protože si k pití klekli, brali věci příliš beze spěchu na to, aby byli vhodni pro Pánovy bitvy.