Bible - příčina zájmu o ni

Záchranný člun může mít vkusný ohyb a krásnou dekoraci, ale toto nejsou kvality, pro které si jej cením; byl mým spasením před řvoucím mořem! Takže zájem, který obnovená duše bere z Bible, se zakládá na osobním aplikování v ní obsažených spásných pravd do srdce. Pokud není chuť pro tuto pravdu, nemůže být ani chuť pro Písma. – J.W. Alexander, D.D.