Bible - jak jednat s jejími obtížnostmi

 Nějaký starý muž jednou řekl, „Dlouhou dobu jsem si lámal hlavu s obtížnostmi v Písmu, dokud jsem nakonec nedošel k závěru, že čtení Bible je jako jíst rybu. Když narazím na obtíž, odložím ji stranou, a nazvu ji kostí. Proč bych se měl dusit kostí, když je tam pro mě tolik výživného masa? Jednoho dne možná zjistím, že i kost mi bude moci poskytnout živiny.“