Petra - Creed

Videoklip s českým překladem

VYZNÁNÍ VÍRY

Věřím v Boha Otce, Stvořitele nebe a země
a v Ježíše Krista, Jeho jediného Syna, věřím ve zrození z panny.
Věřím v muže bolesti, strápeného pro nepravosti
věřím v Beránka, ukřižovaného a pověšeného mezi dvěma zloději.

Věřím ve vzkříšení v ten třetí a slavný den
věřím v prázdnou hrobku a kámen, který anděl odvalil.
On sestoupil a osvobodil zajaté
a teď sedí po Boží pravici a připravuje pro mě místo.

Sbor:
Toto je mé vyznání - svědectví, které jsem zaslechl
víra, která obstála
ta pravda je utvrzená
skrze ty nejtemnější období minulosti
ač pronásledována, stejně potrvá
a já se budu pevně držet tohoto vyznání.

Věřím, že On poslal svého Ducha potěšovat a zjevovat
uvádět nás do pravdy a světla, křtít a zapečetit.
Věřím, že se vrátí tak, jak odešel
a přijme nás všechny k sobě, ale ten den nikdo nezná.

Sbor

Věřím, že On je soudce všech, jak malých tak velkých
vzkříšené duše lidí od Něj přijmou svůj osud
někteří ke smrti a někteří k životu, někteří ke své odměně
někteří aby zpívali navěky nekončící chválu našemu Pánu.